ตะลุยโจทย์ Reading & conversation 500 ข้อ / วัฒน สุทธิศิริมงคล

สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : 400-ภาษา
หัวข้อเรื่อง : ภาษาอังกฤษ--ข้อสอบและเฉลย., ภาษาอังกฤษ--บทสนทนาและวลี--ข้อสอบและเฉลย.
จำนวนหน้า : 272 หน้า
บาร์โค้ด เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง สถานะ
PB000234 428.4076 ต257 2561 ตะลุยโจทย์ Reading & conversation 500 ข้อ / วัฒน สุทธิศิริมงคล อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB000235 428.4076 ต257 2561 ตะลุยโจทย์ Reading & conversation 500 ข้อ / วัฒน สุทธิศิริมงคล อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB000236 428.4076 ต257 2561 ตะลุยโจทย์ Reading & conversation 500 ข้อ / วัฒน สุทธิศิริมงคล อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB000237 428.4076 ต257 2561 ตะลุยโจทย์ Reading & conversation 500 ข้อ / วัฒน สุทธิศิริมงคล อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
PB000238 428.4076 ต257 2561 ตะลุยโจทย์ Reading & conversation 500 ข้อ / วัฒน สุทธิศิริมงคล อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
Description
เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ พาร์ทการอ่าน (Reading) อธิบายถึงหลักสำคัญและเคล็ดลับในการทำข้อสอบการอ่าน เพื่อให้สามารถจับใจความในรายละเอียดของบทความและสื่อต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ตารางและรูปภาพอธิบายประกอบในบางช่วง พาร์ทการสนทนา (Conversation) รวบรวมบทสนทนาขั้นพื้นฐานที่เคยออกสอบจริง และสรุปเทคนิคการเลือกและวิเคราะห์คำตอบให้ถูกต้อง รวมถึงแสดงตัวอย่างบทสนทนาที่เคยปรากฏในข้อสอบไว้ท้ายบท และพาร์ทข้อสอบ จัดทำข้อสอบโดยวิเคราะห์สถิติของลักษณะบทความ สื่อการอ่าน คำศัพท์ และสำนวนการสนทนาที่เคยออกข้อสอบ รวมถึงมีคำเฉลยพร้อมแนวคิด เหมาะสำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

MARC Information

020 a : ISBN 
9786164450738 
040 a : Cataloging Source 
Civil Aviation Training Center Library 
041 a : Language 
tha 
082 a : DC Call Number 
428.4076 
082 b : DC Call Number 
ต257 
082 c : DC Call Number 
2561 
245 a : Title 
ตะลุยโจทย์ Reading & conversation 500 ข้อ / วัฒน สุทธิศิริมงคล 
260 c : Year of publication 
2561 
300 a : Total pages 
272 หน้า 
  1. ยังไม่มีความคิดเห็น