การใช้เรโซเนเตอร์แบบสลอทอินเตอร์ดิจิตอล สำหรับปรับแบนด์วิดท์วงจรกรองผ่านแถบ : USING INTERDIGITAL SLOT LINE RESONATORS FOR BANDWIDTH TUNING BANDPASS FILTER

สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : งานวิจัย
หัวข้อเรื่อง :
จำนวนหน้า : 85.
จำนวนที่ยังยืมได้ : ไม่จำกัด
Description
บทความนี้ได้เสนอการออกแบบวงจรกรองผ่านแถบที่สร้างขึ้นจากสายนำสัญญาณไมโคร สตริปด้วยการใช้โครงสร้างเรโซเนเตอร์แบบอิมพิแดนซ์ขั้น และเพิ่มโครงสร้างเรโซเนเตอร์แบบสี่เหลี่ยม ที่มีสลอทแบบอินเตอร์ดิจิตอล ทำให้มีค่าแบนด์วิดที่แคบลงและมีค่าความสูญเสียเนื่อง จากการสะท้อนกลับที่ดีขึ้น โครงสร้างที่นำเสนอออกแบบให้มีการตอบสนองที่ความถี่ 2.45 GHz จากผลการวัดและทดสอบคุณสมบัติของวงจรกรองผ่านแถบ มีค่าความสูญเสียเนื่องจากการ ใส่แทรกเท่ากับ -1.1dB ค่าความสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนกลับเท่ากับ -28.49dB ค่าแบนด์วิดท์เท่ากับ 85.61 MHz ค่าที่วัดได้จากวงจรกรองผ่านแถบที่สร้างขึ้นมีค่าใกล้เคียงกับผลที่ได้จากการจำลองการทำงาน


This article proposes a microstrip filter design using the structure of a step impedance resonator. An inter-digital resonator is also implemented to reduce the bandwidth and reduces reflection loss of the pass band. The proposed filter design has a frequency response of 2.45 GHz. From testing, its insertion loss is -1.1 dB and return loss i -28.49 dB. The filter is designed using a computer software which is widely used for antenna design in the microwave frequency range. Also, it is used for simulation. The results measured during simulation are similar to the results of actual testing.

More Information

245 a : Title 
การใช้เรโซเนเตอร์แบบสลอทอินเตอร์ดิจิตอล สำหรับปรับแบนด์วิดท์วงจรกรองผ่านแถบ : USING INTERDIGITAL SLOT LINE RESONATORS FOR BANDWIDTH TUNING BANDPASS FILTER 
300 a : Total pages 
85. 
260 c : Date of publication 
2558. 
  1. ยังไม่มีความคิดเห็น