ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่

ผู้แต่ง : จอห์น แบสติน

วันที่เผยแพร่ : Feb 14, 2022
สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
จำนวนหน้า : 247
จำนวนที่ยังยืมได้ : ไม่จำกัด
Description
"หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการศึกษาในประเทศเรา ยิ่งในสมัยการเมืองรอบบ้านกำลังสับสน สมัยที่มีความพยายามอย่างหนักเรื่องสมาคมอาเซียน สมัยที่พรมแดนอินโดจีนความสำคัญมหาศาลต่อนโยบายของรัฐบาล สมัยที่มีความต้องการความรู้และความเข้าใจสำหรับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยให้เราเข้าใจสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นได้ดีขึ้น"
  1. ยังไม่มีความคิดเห็น