เอกสารจดหมายเหตุ ๖ ตุลา

วันที่เผยแพร่ : Feb 14, 2022
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
จำนวนหน้า : 182
จำนวนที่ยังยืมได้ : ไม่จำกัด
Description
เอกสารจดหมายเหตุ 6 ตุลา จากต้นฉบับ นสพ. ประชาชาติ รายสัปดาห์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 145 วันที่ 26 สิงหาคม 2519 ถึงปีที่ 3 ฉบับที่ 152 ตุลาคม 2519
  1. ยังไม่มีความคิดเห็น