ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ.๒๔๘๔

วันที่เผยแพร่ : Feb 14, 2022
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์
จำนวนหน้า : 675
จำนวนที่ยังยืมได้ : ไม่จำกัด
Description
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย จนถึง พ.ศ.2584. ฉัตรทิพย์ นาถ สุภาและสมภพ มานะรังสรรค์ บรรณาธิการ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  1. ยังไม่มีความคิดเห็น