วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 1 (ภาคปฏิบัติ)

ผู้แต่ง : มงคล ธุระ

วันที่เผยแพร่ : Feb 11, 2022
สำนักพิมพ์ : สสท. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),
จำนวนหน้า : 221
จำนวนที่ยังยืมได้ : มีเพียง 1 เล่มเท่านั้น
Description
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนภาคปฎิบัติวิชาวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 1 ระดับ ปวช. ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนภาคปฏิบัติสอดคล้องกับการเรียนภาคทฤษฎีให้มากที่สุดและเพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง โดยหนังสือเล่มนี้จะมีขั้นตอนการปฏิบัติการทดลองและรูปภาพประกอบอย่างละเอียดและชัดเจน
  1. ยังไม่มีความคิดเห็น