นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

วันที่เผยแพร่ : Feb 11, 2022
สำนักพิมพ์ : สสท. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),
จำนวนหน้า : 236
จำนวนที่ยังยืมได้ : มีเพียง 1 เล่มเท่านั้น
Description
เนื้อหาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2538 อธิบายหลักการทำงานเบื้องต้นของนิวแมติกและไฮดรอลิกส์
  1. ยังไม่มีความคิดเห็น