วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อนและการประยุกต์ใช้

วันที่เผยแพร่ : Feb 11, 2022
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนหน้า : 230
จำนวนที่ยังยืมได้ : มีเพียง 1 เล่มเท่านั้น
Description
ตำรานี้ กล่าวถึงหลักการคำนวณรังสีอาทิตย์ สมรรณะและแนวทางในการเลือกขนาดของอุปกรณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ได้แก่ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์โมดูเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมกับการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ ทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิล ในรูปความร้อนและไฟฟ้า โดยมีการสอดแทรกเนื้อหาที่เกิดจากงานวิจับใหม่ๆตลอดจนการแสดงตัวอย่างคำนวณ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ในการออกแบบระบบทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่การผลิตน้ำร้อน การอบแห้ง การทำความเย็น การเก็บสะสมพลังงาน การปรับอากาศ และการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น ดังนั้นตำรานี้ จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเรียนการสอน และงานวิศวกรรมด้านการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศประเทศไทย
  1. ยังไม่มีความคิดเห็น