สำนักพิมพ์ : -
หมวดหมู่ : 500-วิทยาศาสตร์
หัวข้อเรื่อง : สถิติวิศวกรรม
จำนวนหน้า : -
บาร์โค้ด เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง สถานะ
63553422 519.5 ม225ส 2559 สถิติวิศวกรรม อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
Description
สารบัญ : บทที่ 1 การนำเสนอข้อมูลและสถิติ กับงานวิศวกรรม -- บทที่ 2 ความน่าจะเป็น -- บทที่ 3 ตัวแปรสุ่ม -- บทที่ 4 ค่าคาดคะเนทางคณิตศาสตร์ -- บทที่ 5 การแจกแจงความน่าจะเป็น -- บทที่ 6 การสุ่มตัวอย่าง -- บทที่ 7 การทดสอบสมมติฐานสำหรับประชากรเดียว -- บทที่ 8 การทดสอบสมมติฐานสำหรับประชากรสองชุด -- บทที่ 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวน -- บทที่ 10 ความสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดี่ยว และสหสัมพันธ์ -- ภาคผนวก ตารางการแจกแจงความน่าจะเป็น

MARC Information

020 a : ISBN 
9786162820328 
040 a : Cataloging Source 
Civil Aviation Training Center Library 
041 a : Language 
tha 
082 a : DC Call Number 
519.5 
082 b : DC Call Number 
ม225ส 
082 c : DC Call Number 
2559 
245 a : Title 
สถิติวิศวกรรม 
246 a : Title Statement 
Engineering statistics, Applied statistics and probablity for engineers 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ : ท้อป 
260 c : Year of publication 
2559 
  1. ยังไม่มีความคิดเห็น