สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008764
ISBN 9786160819119
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 004.1 ฝ64ค 2556
ชื่อนิติบุคคล
 • ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์.
 • ชื่อเรื่อง
 • คู่มือเรียนคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา / ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
  บรรณลักษณ์ 335 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • คอมพิวเตอร์.
 • คอมพิวเตอร์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม.
 • คอมพิวเตอร์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์.
 • ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์.
 • คู่มือเรียนคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา / ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์.
 • คอมพิวเตอร์.
 • คอมพิวเตอร์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม.
 • คอมพิวเตอร์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  60523313  004.1 ฝ64ค 2556  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [8211]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold