สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010226
ISBN 9786162755743
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 428.3495911 บ351ส 2558
ชื่อเรื่อง
 • 30 Days พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา / B TEAM.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : Book Caff, 2558.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • English language
 • English language usage
 • ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี
 • ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์.
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
 • 30 Days พูดภาษาอังกฤษคล่องเหมือนเจ้าของภาษา / B TEAM.
 • English language
 • English language usage
 • ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี
 • ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์.
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61137507  428.3495911 บ351ส 2558  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9425]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold