สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00009761
ISBN 9786162872020
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 370.1522 ก171ส 2560
ชื่อผู้แต่ง
 • กรรณสูต กนกกาญจน.
 • ชื่อเรื่อง
 • 38 เทคนิคมองให้เห็นคำตอบในทุกข้อสอบปรนัย / กรรณสูต กนกกาญจน.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2560.
  บรรณลักษณ์ 194 หน้า.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • การศึกษา.
 • เตรียมตัวสอบ.
 • วิธิทำข้อสอบ.
 • จิตวิทยาในการจำ.
 • กรรณสูต กนกกาญจน.
 • 38 เทคนิคมองให้เห็นคำตอบในทุกข้อสอบปรนัย / กรรณสูต กนกกาญจน.
 • การศึกษา.
 • เตรียมตัวสอบ.
 • วิธิทำข้อสอบ.
 • จิตวิทยาในการจำ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  60548926  370.1522 ก171ส 2560  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9020]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold