สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008648
ISBN 9786160811434
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 621.382 พ993ส 2555
ชื่อผู้แต่ง
 • ไพโรจน์ ไววานิชกิจ.
 • ชื่อเรื่อง
 • 3.5G สู่ 4G จากเทคโนโลยีสู่โลกธุรกิจ เล่ม 1 / ไพโรจน์ ไววานิชกิจ.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555.
  บรรณลักษณ์ เล่ม : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ระบบสื่อสารเคลื่อนที่.
 • เทคโนโลยี 3 จี (ระบบสื่อสารเคลื่อนที่).
 • ไพโรจน์ ไววานิชกิจ.
 • 3.5G สู่ 4G จากเทคโนโลยีสู่โลกธุรกิจ เล่ม 1 / ไพโรจน์ ไววานิชกิจ.
 • ระบบสื่อสารเคลื่อนที่.
 • เทคโนโลยี 3 จี (ระบบสื่อสารเคลื่อนที่).
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  60605709  621.382 พ993ส 2555  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [8120]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold