สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008398
ISBN 9786165270489
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 495.1834 พ271ฟ 2554
ชื่อผู้แต่ง
 • พรรณาภา สิริมงคลสกุล.
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เรียนจีนกลางฉบับสมบูรณ์ / พรรณาภา สิริมงคลสกุล.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • เรียนจีนกลางฉบับสมบูรณ์.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2554.
  บรรณลักษณ์ 263 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม. + ซีดี-รอม.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ภาษาจีนกลาง -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
 • ภาษาจีนกลาง -- บทสนทนาและวลี.
 • ภาษาจีนกลาง -- การใช้ภาษา.
 • ภาษาจีนกลาง -- คำศัพท์.
 • พรรณาภา สิริมงคลสกุล.
 • ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เรียนจีนกลางฉบับสมบูรณ์ / พรรณาภา สิริมงคลสกุล.
 • เรียนจีนกลางฉบับสมบูรณ์.
 • ภาษาจีนกลาง -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
 • ภาษาจีนกลาง -- บทสนทนาและวลี.
 • ภาษาจีนกลาง -- การใช้ภาษา.
 • ภาษาจีนกลาง -- คำศัพท์.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59937865  495.1834 พ271ฟ 2554  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7948]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold