สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00010637,ล.1
ISBN 9748831258
DC Call Number 530 ย223ฟ 2547
ชื่อผู้แต่ง
 • Young, Hugh D.
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา เล่ม 1 : กลศาสตร์ / Hugh D. Young, Roger A. Freedman ; แปลและเรียบเรียงโดย ปิยพงษ์ สิทธิคง
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2547.
  บรรณลักษณ์ 508 หน้า : ภาพประกอบ.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
 • ฟิสิกส์
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • Freedman, Roger A.
 • ปิยพงษ์ สิทธิคง,
 • Young, Hugh D.
 • ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา เล่ม 1 : กลศาสตร์ / Hugh D. Young, Roger A. Freedman ; แปลและเรียบเรียงโดย ปิยพงษ์ สิทธิคง
 • 3 3
 • ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
 • ฟิสิกส์
 • Freedman, Roger A.
 • ปิยพงษ์ สิทธิคง,
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  201096583  530 ย223ฟ 2547 ล.1  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [4584]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold