สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00010455
ISBN 9745120677
DC Call Number 530 ม152ฟ 2537
ชื่อผู้แต่ง
 • มนตรี พิรุณเกษตร
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย (ฉบับเสริมประสบการณ์) / มนตรี พิรุณเกษตร
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537.
  บรรณลักษณ์ 426 หน้า : ภาพประกอบ
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ฟิสิกส์ -- คำถามและคำตอบ
 • ฟิสิกส์ -- แบบฝึกหัด
 • มนตรี พิรุณเกษตร
 • ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย (ฉบับเสริมประสบการณ์) / มนตรี พิรุณเกษตร
 • ฟิสิกส์ -- คำถามและคำตอบ
 • ฟิสิกส์ -- แบบฝึกหัด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  201056545  530 ม152ฟ 2537  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [4420]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold