สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00010314
ISBN 9749018141
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ kku-c kku-c
ภาษา tha eng
DC Call Number 530 ย223ฟ 2548
ชื่อผู้แต่ง
 • Young, Hugh D.
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 : อุณหพลศาสตร์ คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า / Hugh D. Young, Roger A. Freedman ; แปลและเรียบเรียงโดย ปิยพงษ์ สิทธิคง
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • University physics with modern physics.
 • คำตอบสำหรับแบบฝึกหัดและโจทย์ปัญหาข้อคู่ ; ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา เล่ม 2.
 • ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2548.
  บรรณลักษณ์ 644 หน้า : ภาพประกอบ.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
 • ฟิสิกส์
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • Freedman, Roger A.
 • ปิยพงษ์ สิทธิคง,
 • Young, Hugh D.
 • ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา เล่ม 2 : อุณหพลศาสตร์ คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า / Hugh D. Young, Roger A. Freedman ; แปลและเรียบเรียงโดย ปิยพงษ์ สิทธิคง
 • University physics with modern physics.
 • คำตอบสำหรับแบบฝึกหัดและโจทย์ปัญหาข้อคู่ ; ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา เล่ม 2.
 • ฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา.
 • ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
 • ฟิสิกส์
 • Freedman, Roger A.
 • ปิยพงษ์ สิทธิคง,
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  201050363  530 ย223ฟ 2548  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [4300]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold