สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00000697
ISBN 9745346136
DC Call Number 005.369 ว759ส 2549
ชื่อผู้แต่ง
 • วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
 • ชื่อเรื่อง
 • 339 ฟังก์ชัน Excel / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์, วิศิษฎ์ พัวรุ่งโรจน์
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ .
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549.
  บรรณลักษณ์ 456 หน้า : ภาพประกอบ.
  หมายเหตุ พิมพ์ครั้งที่ 7 จากปกนอก
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ไมโครซอฟต์เอ็กเซล
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • วิศิษฎ์ พัวรุ่งโรจน์,
 • วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
 • 339 ฟังก์ชัน Excel / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์, วิศิษฎ์ พัวรุ่งโรจน์
 • ไมโครซอฟต์เอ็กเซล
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • วิศิษฎ์ พัวรุ่งโรจน์,
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200990181692 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   005.369 ว759ส 2549  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [407]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold