สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00002267,ล.1ฉ.1 00002268,ล.1ฉ.2
ISBN 9749941071
DC Call Number 530 ส263ฟ 2550
ชื่อผู้แต่ง
 • สมพงษ์ ใจดี
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 : กลศาสตร์ / สมพงษ์ ใจดี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
  บรรณลักษณ์ 340 หน้า ; 26 ซม.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • กลศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • สมพงษ์ ใจดี
 • ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 : กลศาสตร์ / สมพงษ์ ใจดี
 • กลศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200938969430   530 ส263ฟ 2550 ล.1ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  32200932381212   530 ส263ฟ 2550 ล.1ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [1503]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold