สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011127
ISBN 9786160430628
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 530 จ195ฟ 2559
ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์ขั้นสูง = Advanced physics for you / Keith Johnson ... [และคนอื่น ๆ] ; เรวัต ตันตยานนท์, ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์ และ อรนุช โชคชัยเจริญพร, แปล.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2559.
  หมายเหตุ สารบัญ -- กลศาสตร์ -- คลื่น -- วัสดุและโมเลกุล -- ไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก -- ควอนตัมฟิสิกส์ -- นิวเคลียร์ฟิสิกส์ -- ฟิสิกส์สมัยใหม่
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Physics.
 • ฟิสิกส์.
 • ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • Johnson, Keith
 • Hewett, Simmone
 • Holt, Sue
 • Miller, John
 • เรวัต ตันตยานนท์, ผู้แปล
 • ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์, ผู้แปล
 • อรนุช โชคชัยเจริญพร, ผู้แปล
 • ฟิสิกส์ขั้นสูง = Advanced physics for you / Keith Johnson ... [และคนอื่น ๆ] ; เรวัต ตันตยานนท์, ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์ และ อรนุช โชคชัยเจริญพร, แปล.
 • Physics.
 • ฟิสิกส์.
 • ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
 • Johnson, Keith
 • Hewett, Simmone
 • Holt, Sue
 • Miller, John
 • เรวัต ตันตยานนท์, ผู้แปล
 • ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์, ผู้แปล
 • อรนุช โชคชัยเจริญพร, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62661597  530 จ195ฟ 2559  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10213]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold