สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010896
ISBN 9786167136172
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 530 พ164ฟ 2559
ชื่อผู้แต่ง
 • พงษ์ศักดิ์ ชินนาบุญ.
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 2 = University physics I / พงษ์ศักดิ์ ชินนาบุญ.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 7.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2559.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ฟิสิกส์ -- แบบฝึกหัด.
 • ฟิสิกส์
 • พงษ์ศักดิ์ ชินนาบุญ.
 • ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 2 = University physics I / พงษ์ศักดิ์ ชินนาบุญ.
 • ฟิสิกส์ -- แบบฝึกหัด.
 • ฟิสิกส์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62554139  530 พ164ฟ 2559  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10009]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold