สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010895
ISBN 9786167136080
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 530 พ128ฟ 2560
ชื่อเรื่อง
 • ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2 เล่ม 1 = University Physics I / พงษ์ศักดิ์ ชินนาบุญ.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 9.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2560.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Physics.
 • ของไหล.
 • คลื่นกล.
 • เทอร์โมไดนามิกส์.
 • ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา).
 • แม่เหล็กไฟฟ้า.
 • อุณหพลศาสตร์.
 • อุณหภูมิและความร้อน.
 • ฟิสิกส์.
 • ฟิสิกส์ -- แบบฝึกหัด.
 • ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2 เล่ม 1 = University Physics I / พงษ์ศักดิ์ ชินนาบุญ.
 • Physics.
 • ของไหล.
 • คลื่นกล.
 • เทอร์โมไดนามิกส์.
 • ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา).
 • แม่เหล็กไฟฟ้า.
 • อุณหพลศาสตร์.
 • อุณหภูมิและความร้อน.
 • ฟิสิกส์.
 • ฟิสิกส์ -- แบบฝึกหัด.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62466914  530 พ128ฟ 2560  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10008]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold