สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011809
ISBN 9780241331125
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 158.1 S958L 2019
ชื่อผู้แต่ง
 • Sunim, Haemin.
 • ชื่อเรื่อง
 • Love for imperfect things : how to accept yourself in a world striving for perfection / Haemin Sunim ; translated by Deborah Smith and Haemin Sunim ; artwork by Lisk Feng.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • How to accept yourself in a world striving for perfection
 • พิมพลักษณ์ London : Penguin Life, 2019.
  หมายเหตุ Many of us respond to the pressures of life by turning inwards and ignoring problems, sometimes resulting in anxiety or depression. Others react by working harder at work, at school or at home, hoping that this will make ourselves and the people we love happier.
  ผู้แต่งเพิ่ม
 • Smith, Deborah, translator.
 • Feng, Lisk, illustrator.
 • Sunim, Haemin.
 • Love for imperfect things : how to accept yourself in a world striving for perfection / Haemin Sunim ; translated by Deborah Smith and Haemin Sunim ; artwork by Lisk Feng.
 • How to accept yourself in a world striving for perfection
 • Smith, Deborah, translator.
 • Feng, Lisk, illustrator.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63895050  158.1 S958L 2019  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10716]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold