สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011343 00011344 00011345 00011346 00011347 00011348 00011349 00011350 00011351 00011352
ISBN 9781138246195
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 629.13252 L477F 2016
ชื่อผู้แต่ง
 • Lee, Alfred T.
 • ชื่อเรื่อง
 • Flight simulation : virtual environments in aviation / Alfred T. Lee.
 • พิมพลักษณ์ New York : Routledge, 2016.
  หมายเหตุ Advances in computer, visual display, motion and force cueing and other technologies in the past two decades have had a dramatic effect on the design and use of simulation technology in aviation and other fields. The effective use of technology in training, safety investigation, engineering and scientific research requires an understanding of its capabilities and limitations. As the technology has as its primary goal the creation of virtual environments for human users, knowledge of human sensory, perceptual, and cognitive functioning is also needed. This book provides a review and analysis of the relevant engineering and science supporting the design and use of advanced flight simulation technologies. It includes chapters reviewing key simulation areas such as visual scene, motion, and sound simulation and a chapter analyzing the role of recreating the pilot's task environment in the overall effectiveness of simulators. The design and use of flight simulation are addressed in chapters on the effectiveness of flight simulators in training and on the role of physical and psychological fidelity in simulator design. The problems inherent in the ground-based simulation of flight are also reviewed as are promising developments in flight simulation technology and the important role flight simulators play in advanced aviation research. The readership includes: flight simulation engineers and designers, human factors researchers and practitioners, aviation safety investigators, flight training management and instructors, training and instructional technologists, virtual environment design community, and regulatory authorities.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Flight simulators.
 • Air pilots -- Training of.
 • Lee, Alfred T.
 • Flight simulation : virtual environments in aviation / Alfred T. Lee.
 • Flight simulators.
 • Air pilots -- Training of.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62220215  629.13252 L477F 2016  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  62475126  629.13252 L477F 2016 c.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   3. [ ขอจอง ]  62312995  629.13252 L477F 2016 c.3  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   4. [ ขอจอง ]  62700963  629.13252 L477F 2016 c.4  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   5. [ ขอจอง ]  62994729  629.13252 L477F 2016 c.5  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   6. [ ขอจอง ]  62506383  629.13252 L477F 2016 c.6  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   7. [ ขอจอง ]  62680465  629.13252 L477F 2016 c.7  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   8. [ ขอจอง ]  62376019  629.13252 L477F 2016 c.8  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   9. [ ขอจอง ]  62383949  629.13252 L477F 2016 c.9  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   10. [ ขอจอง ]  62697899  629.13252 L477F 2016 c.10  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10386]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold