สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

เขตข้อมูล คำค้น
Search | Images
ฐานข้อมูล หนังสือ ผลการค้นหาประมาณ 118 รายการ
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน  รายการ
 1.   Rotor dynamics / J.S. Rao.   1991.  1
 2.   Analytical dynamics / Haim Baruh   1999.  1
 3.   Gas dynamics / Mehmet Haluk Aksel   1993.  3
 4.   Natural Aerodynamics / R.S. Scorer   c1958.  1
 5.   Viscous flow / Frederick S. Sherman.   c1990.  1
 6.   Intermediate dynamics / Edward J. Haug   1992.  1
 7.   Mechanics of flight, by A. C. Kermode.   1934.  1
 8.   Flight dynamics principles / M.V. Cook.   2008.  1
 9.   Aerodynamics for Aviators / Mark Dusenbury. / Dusenbury, Mark.   2016.  1
 10.   Spaceflight dynamics / William E. Wiesel   1997.  1
 11.   Modern flight dynamics / W. Richard Kolk   1961.  2
 12.   Modern flight dynamics / David K. Schmidt   c2012 12   2
 13.   Helicopter Aerodynamics, Vol. 2 / Ray Prouty. / Prouty, Ray.   2009.  1
 14.   Astronautical guidance / Richard H. Battin   1964.  1
 15.   Heat transfer in structures / by H. Schuh.   1965.  1
 16.   Aerodynamics for engineers / John J. Bertin   1989.  5
 17.   Stick & rudder / by Wolfgang Langewiesche.   1972.  1
 18.   Aerodynamics for engineers / John J. Bertin.   c2002.  5
 19.   Fundamentals of flight / Richard S. Shevell.   c1989.  1
 20.   Model aircraft aerodynamics / Martin Simons.   2002.  2
 21.   Model aircraft aerodynamics / Martin Simons.   2009.  2
 22.   Turbomachine Unsteady Aerodynamics / J.S.Rao   1994.  1
 23.   Engineering mechanics : dynamics /R.C. Hibbeler. / Hibbeler, R. c.   2017.  1
 24.   Digital control of dynamic systems / Gene F.   1990.  1
 25.   Engineering thermodynamics / Michael Horsley.   1993.  4
 26.   Separated flows and jets / V.V. Kozlov editor.   1991.  1
 27.   Aerodynamics for naval aviators / Hugh H. Hurt   1992.  1
 28.   Basic engineering thermodynamics / Rayner Joel   1992.  1
 29.   Introduction to flight / John D. Anderson, Jr.   c2005.  4
 30.   Introduction to flight / John D. Anderson, Jr.   c1989.  4
 31.   Introduction to flight / John D. Anderson, Jr.   2012.  4
 32.   Introduction to flight / John D. Anderson, Jr.   2016.  4
 33.   Fundamentals of aerodynamics / John D. Anderson   c2007.  4
 34.   Fundamentals of aerodynamics / John D. Anderson   c1991.  4
 35.   Fundamentals of aerodynamics / John D. Anderson   c2011.  4
 36.   Principles of helicopter flight / W. J. Wagtendonk. / Wagtendonk, W. J.   2006.  1
 37.   Engineering mechanics Dynamics / R.C. Hibbeler.   c1995.  1
 38.   Gas dynamics / M. Haluk Aksel and O. Cahit Eralp   1994.  3
 39.   The concorde stick and rudder book / Mike Riley.   1990.  1
 40.   Helicopter design and data manual / Stanley J. Dzik. / Dzik, Stanley j.   1984.  1
 41.   Engineering mechanics : dynamics / J.L.Meriam   1993.  8
 42.   Principles of helicopter flight / W.J. Wagtendonk.   1996.  3
 43.   Aerodynamics for naval aviators, by H.H. Hurt, Jr.   1965.  1
 44.   Principles of helicopter flight / W.J. Wagtendonk.   2006.  3
 45.   Engineering mechanics : Statics / R.C. Hibbeler.   c1995.  8
 46.   Even More Helicopter Aerodynamics / by R.W. Prouty   c1993.  1
 47.   Fundamentals of aerodynamics / John D. Anderson, Jr.   c2001.  4
 48.   Engineering mechanics : dynamics / R.C. Hibbeler.   c2004.  8
 49.   Engineering mechanics : dynamics / R.C. Hibbeler.   c2004.  8
 50.   The illustrated guide to aerodynamics / H.C. Skip Smith   c1992.  1

123NextLast ... 3
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold