สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น
DATE : 2017-10-16 17:54:52

 

            ห้องสมุดได้ให้บริการ ProQuest Ebook Central (Science & Technology collection) สำหรับนักศึกษาเเละคณาจารย์ของสถาบันการบินพลเรือน  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) จากผู้ผลิต Proquest มีหนังสือวิชาการคุณภาพจากหลากหลายสํานักพิมพ์ชั้นนําทั่วโลก ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันมีหนังสือในฐานข้อมูลฯ มากกว่า 20,000+ ชื่อเรื่อง สามารถใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ มือถือ และแท็บเล็ต ProQuest Ebook Central มีฟังก์ชั่นการนําออกข้อมูลบรรณานุกรม ทําให้ง่ายต่อการนําไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยของผู้ใช้       

 

สามารถใช้งานฐานข้อมูล ได้ตาม link ด้านล่างค่ะ 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/catc

DATE : 2017-10-16 17:57:46

          

         ห้องสมุดได้ทำการให้บริการ E-book  McGraw-Hill : Access Engineering สำหรับคณาจารย์ นักศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน โดยฐานข้อมูล Access Engineering เป็นฐานข้อมูลหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,การศึกษา และการจัดการ รวมถึงข่าวความเคลื่อนไหวทางด้านวิศวกรรมจากทั่วโลก และสื่อวีดิทัศน์ ประกอบไปด้วยหนังสืออ้างอิงฉบับเต็ม ไม่น้อยกว่า 700 ชื่อเรื่อง สามารถเข้าใช้งานตาม Link ด้านล่างได้เลยค่ะ

Access Engineering

DATE : 2015-05-26 18:44:54

วิธีการสืบค้นทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม --> (Click!)
DATE : 2013-02-05 13:33:09

ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน มี Facebook แล้วนะคะ

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง>>>

http://www.facebook.com/pages/Civil-Aviation-Training-Center-Library/261461187217468

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือ


ข้อมูลเพิ่มเติม  


10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือ [ 8,166 ชื่อเรื่อง ] [ 11,809 จำนวน ] [รูปภาพ]
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน
 1.   เพื่อนในสวน / วันทนีย์ วิบูลกีรติ.   2552.
 2.   ลอยลม ปรอดหัวโขน นกน้อยในกรงเมือง / กรรณิการ์ พรมเสาร์ ; ชนัญญา กิจเจริญชัย, ภาพประกอบ.   2554.
 3.   หมาจ๋า = dog is all around / เรื่องและภาพ ณัฐวีร์ ลิมปนิลชาติ.   2557.
 4.   การตลาดยุคใหม่ใช้ประสบการณ์ = Experience marketing/ นักเขียน โอซังจิน ; นักแปล นาริฐา สุขประมาณ ; เรียบเรียง ณิชชาภัทร พรมสุวรรณ.   2559.
 5.   พูดอังกฤษ ฉบับพื้นฐาน = Basic conversations / อภิญญา ธโนปจัย, สาธินี สาดบุญสร้าง เขียน.   2559.
 6.   เอา Idioms และ Phrasal verbs มาใช้กันเถอะ = Essential idioms and phrasal verbs / เศรษฐวิทย์.   2558.
 7.   พูดเกาหลีทีละคำ = Basic Korean / กนกลักษณ์ มากวงค์.   2560.
 8.   นิวยอร์ก หอกหัก = Broken heart in New York / ท่านโอ๊ต.   2558.
 9.   เรื่องนี้เกี่ยวกับความรัก / dp, เรื่องและภาพ.   2558.
 10.   เจ้าชายเดียวดายในอาณาจักรล่องหน = The invisible kingdom / Rob Ryan, เรื่องและภาพ ; วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล, แปล.   2558.มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล วารสาร [ 5,036 ชื่อเรื่อง ] [ 5,049 จำนวน ] [รูปภาพ]
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน
 1.   ศิลปวัฒนธรรม = Art & culture magazine. ปีที่39 ฉบับที่1 เดือนพฤศจิกายน 2560.   2552.
 2.   ดิฉัน ฉบับที่949 พฤศจิกายน 2560.   2552.
 3.   ชีวจิต ปีที่20 ฉบับที่459 วันที่ 16 พ.ย. 60.   2554.
 4.   Top gear Issue302 December 2017.   2001.
 5.   FineScale modeler Vol.35 Issue8 October Spooktacular 2017.   1982.
 6.   Helicopter International Vol.41 Number 2 September/October 2017.   2010.
 7.   Helicopters Vol.38 Issue4 2017.   2010.
 8.   เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่30 ฉบับที่659 : 15 พฤศจิกายน 2560.   2553.
 9.   มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่38 ฉบับที่1944 วันที่ 17 - 23 พ.ย. 2560.   2552.
 10.   Elle Decoration ฉบับที่225 เดือนพฤศจิกายน 2560.   2552.มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ


มีสื่อประกอบ
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold